Naše montážne stajne a poľné prístrešky na držanie prežúvavcov na voľnom úväze sú mimoriadne funkčnými objektami v dobytkárstve vďaka svojej pevnej vonkajšej konštrukcii z dvojitých lisovaných rúrok, s flexibilným interiérom umožňujúcim meniť boxy podľa potrieb v procese chovu.

Okrem boxov obsahujú naše stajne aj priestor na výkrmný hrant, blatný chodník a podľa potreby aj šikmú dosku. Zvláštnou výhodou sú bočné strany, ktoré sú pohyblivé a možno ich otvárať a zatvárať podľa konkrétnej potreby a meteorologických podmienok. 

Poľné prístrešky pre dobytok, resp. takzvané poľné stajne, zabezpečujú prežúvavcom úkryt v nepriaznivých meteorologických podmienkach s potrebnou potravou a ostatným zodpovedajúcim vybavením. Pri voľnom chove dobytka na otvorenom priestranstve počas celého roka sa tieto objekty osvedčili ako najoptimálnejšie riešenie. 

Staje i poljske nadstrešnice za stoku
Odvzdušňovacie vedenie sa nachádza po celej dĺžke objektu, aby sa maximálne predišlo možnosti vnútornej kondenzácie.
Konštrukcia je dvojitá – vyrobená z pozinkovaných zvarovaných rúrok, vystužených tak, že je rúrka ø 54mm/4mm vsadená do vonkajšej pozinkovanej rúrky s ø 60mm/2mm. Priečna výstuž je tiež spevnená. Bočné strany sú zhotovené trojuholníkovými mriežkami zapustenými do priečnej výstuže, čo celú konštrukciu dodatočne posilňuje. Upevnenie môže byť riešené klinmi zabitými do zeme, či ukotvením do asfaltu alebo betónu.
Na konštrukciu sa privarujú „U“ profily, aby si zákazníci mohli na ne uložiť dosky a zabránili tak priamemu kontaktu dobytka s plachtovinou.
Posuvné dvere – možno ich umiestniť na obe čelné strany tunela, podľa potrieb zákazníka, ako aj na bočných stranách objektu. Konstrukčne sú dvere koncipované ako visuté posuvné dvere, ktorých veľkosť závisí od veľkosti objektu, t.j. môžu mať rozmery polovice šírky objektu, a výška posuvných dverí môže dosiahnuť výšku priečnej výstuže objektu.
Vstupné dvere s kľúčovou dierkou (malé dvere pre prechod osôb) – slúžia pre potreby prechádzania osôb, aby sa nemuseli otvárať veľké posuvné dvere, a zároveň sa dajú aj zamykať. Dajú sa objednať kdekoľvek v rámci objektu a ich dimenzie sú 1 x 2 m.
Kvalitná plachtovina 680 g/m2 renomovanej nemeckej značky Mehller.

Urobte si virtuálnu prechádzku


Vyžiadajte si nezáväznú ponuku prostredníctvom kontaktného formulára!