Staje

Naše montažne staje kao i poljske nadstrešnice za držanje preživača na slobodnom vezu predstavljaju izuzetno funkcionalne objekte u stočarstvu jer imaju vanjsku čvrstu konstrukciju od duplo uprešanih cijevi a unutrašnjost objekata je fleksibilna na način da postoji mogućnost mijenjanja boksova već prema potrebama u uzgojnom procesu.

Odzračnik – ide po čitavoj dužini objekta, zbog čega je maksimalno izbjegnuta unutrašnja kondenzacija.
Kvalitetna 680 g/m2 cerada njemačkog proizvođača Mehller
Ulazna vrata sa ključanicom (mala vrata za osobu)- služe za pojedinačni ulaz čovjeka, kako se ne bi morala otvarati velika klizna vrata, a ujedno se mogu i zaključavati. Mogu biti izvedena bilo gdje na objektu te su veličine 1 X 2 m.
Klizna vrata – klizna vrata mogu biti postavljena na oba čela ili ih prema potrebama kupca, ugrađujemo i na bočne strane objekta. Konstrukcijski, vrata su izvedena kao viseća klizna vrata a veličina otvora vrata, ovisna je o širini objekta, tj. veličina otvora vrata može biti polovica širine objekta, visina kliznih vrata, jednaka je visini poprečne grede objekta.
Na konstrukciju se vare „U“ profili, kako bi kupci mogli postaviti daske koje će spriječiti direktan kontakt stoke sa ceradom
Konstrukcija je dupla – izrađena od vruće pocinčanih cijevi koje su ojačane na način da je uprešana crna cijev fi 54mm/4 mm u vanjsku pocinčanu cijev fi 60mm/2mm. Poprečna cijev je isto tako pojačana. Bočne stranice idu u trokutastu rešetku do poprečne cijevi što čini snažnu konstrukciju. Konstrukcija se može temeljiti klinovima u zemlju odnosno asfalt ili se tipla u beton.

Uz bokseve, naše staje sadrže također i prostor hranidbenog stola, blatnjavu stazu i po potrebi kosu ploču. Dodatnu posebnost čine bočne stranice koje su pomične te se mogu otvarati i zatvarati već prema potrebama i vremenskim prilikama.

Poljske nadstrešnice za stoku tzv. poljske staje omogućuju preživačima da se sklone u slučaju vremenskih neprilika odnosno da u takvim objektima imaju mogućnost dodatne ishrane i slično.

Kod slobodnog uzgoja stoke na otvorenom prostoru tijekom cijele godine ovakvi objekti pokazali su se kao najoptimalnija rješenja.

Česta pitanja

Kolika je cijena Arosa Grande objekata po m2?

Cijena po kvadratnom metru ovisi o vrsti i površini. Budući da je svaki objekt specifičan i prilagođen željama kupca, opći cjenik nažalost nije dostupan. Prodajni tim izrađuje ponudu ili daje informativnu cijenu u roku od najviše 5 – 10 radnih dana po primitku svih potrebnih podataka za izračun.

Koje je predviđeno vrijeme isporuke objekta?

Vrijeme isporuke određuje se individualno – ovisno o trenutnoj opterećenosti naše tvrtke i veličini objekta. Uobičajeno vrijeme isporuke za objekte je od 45 do 60 dana.

Koliko traje jamstvo i životni vijek objekta?

Jamstveni rok za PVC pokrov je 5 godina.

Prema našem iskustvu, životni vijek konstrukcije nije ograničen, budući da su komponente konstrukcije pocinčane te se bez problema mogu koristiti do 30 godina.

Kako se priprema teren?

Teren treba biti što ravniji. Potrebna je nivelacija terena sa maksimalnim padom do 2% po širini i visini. Tunel se može postaviti na kompaktni pijesak, drobljeni kamen, asfalt ili beton. Potrebna debljina odnosno nosivost tla ovisi o širini, nosivosti konstrukcije i zahtjevima kupca.

Koja boja PVC pokrova se preporučuje?

U većini slučajeva preporučamo bijelu svjetlopropusnu ceradu na sredini krova, dok je ostatak objekta u zelenoj, sivoj ili bijeloj boji. Ova kombinacija omogućuje dovoljno sunčeve svjetlosti u objektu bez dodatnog umjetnog svjetla, čime se smanjuju operativni troškovi. Dostupne su i druge kombinacije boja iz asortimana proizvođača.

Je li moguće na objekt dodati reklamni znak ili logo?

U mogućnosti smo dodati oglas (po dogovorenoj cijeni), ako nam kupac pravovremeno pošalje reklamni znak ili logo u odgovarajućem digitalnom formatu. Nakon što dobijemo logo i željene dimenzije, izrađujemo nacrt koji zatim prosljeđujemo investitoru na potvrdu.

Jesu li konstrukcije izrađene od čelika ili aluminija?

Sve Arosa Grande konstrukcije izrađene su od čeličnih profila, budući da čelik može izdržati veća opterećenja i ima bolja tehnička svojstva od aluminija kada se koristi u konstrukciji. Čelična konstrukcija je najčešće vruće pocinčana ili (na zahtjev kupca) obojana.

Može li se Arosa Grande objekt spojiti na postojeću zgradu ili objekt?

DA, ali u ovom slučaju je potreban poseban izračun, te potrebno je dostaviti sve podatke o postojećoj građevini.

Da li se Arosa Grande objekti proizvode u Hrvatskoj?

DA, svi Arosa Grande proizvodi proizvedeni su u Hrvatskoj i od materijala certificiranog EU podrijetla.

Je li moguće naknadno premjestiti objekt na drugu lokaciju?

DA. Cijela konstrukcija zavarena je u procesu proizvodnje i spojena vijcima na licu mjesta. Struktura se može rastaviti.

Što učiniti ako se cerada ošteti?

Možemo ih zamijeniti. Naručitelj snosi sljedeće troškove: demontažu, montažu i završne radove.