Štale

Naše montažne štale kao i poljske nadstrešnice za držanje preživara na slobodnom uzgoju su izuzetno funkcionalni objekti u stočarstvu, jer imaju spoljnu čvrstu konstrukciju od duplo uprešanih cevi, a unutrašnjost objekata je fleksibilna na način da postoji mogućnost zamene boksova prema potrebama u procesu uzgoja.

Kvalitetna 680 g/m2 cerada nemačkog proizvođača Mehller
Konstrukcija je dupla od pocinkovanih cevi koje su ojačane tako da je crna cev fi 54mm/4mm utisnuta u vanjsku pocinkovanu cev fi 60mm/2mm. Poprečna cev je isto tako ojačana. Bočne strane idu u trouglastu rešetku do poprečne cevi što čini snažnu konstrukciju. Konstrukcija se može temeljiti klinovima u zemlju ili asfalt odnosno može da se tipluje u beton.
Na konstrukciju se vare „U“ profili kako bi kupci mogli da postave daske koje će da spreče direktan kontakt stoke sa ceradom.
Klizna vrata – klizna vrata mogu biti postavljena na oba čela ili ih prema potrebama kupca, ugrađujemo i na bočne strane objekta. Konstruktivno, vrata su izvedena kao viseća klizna vrata a veličina otvora vrata, ovisna je o širini objekta, tj. veličina otvora vrata može biti polovica širine objekta, visina kliznih vrata, jednaka je visini poprečne grede objekta.
Ulazna vrata sa ključaonicom (mala vrata za jednu osobu) - služe za pojedinačni ulaz ljudi, tako da se velika klizna vrata ne moraju otvarati, a istovremeno se mogu zaključati. Mogu biti izvedena bilo gde na objektu i veličine su 1 x 2 m.
Odzračnik – ide po čitavoj dužini objekta, zbog čega je maksimalno izbjegnuta unutrašnja kondenzacija.

Uz bokseve, naše štale također sadrže i prostor stola za hranjenje, blatnjavu stazu i po potrebi kosu ploču. Dodatna posebnost su bočne stranice koje su pokretne i mogu se otvarati i zatvarati prema potrebama i vremenskim uslovima.

Poljske nadstrešnice za stoku, tzv poljske štale omogućavaju preživarima da se sklone u slučaju lošeg vremena, odnosno da u takvim objektima imaju mogućnost dodatne ishrane i sl.

Kod slobodnog uzgoja stoke na otvorenom tokom cele godine, ovakvi objekti su se pokazali kao najoptimalnija rešenja.

Česta pitanja

Kolika je cena Arosa Grande objekata po m2?

Kolika je cena Arosa Grande objekata po m2? Budući da je svaki objekt specifičan i prilagođen željama kupca, opći cenik nažalost nije dostupan. Prodajni tim izrađuje ponudu ili daje informativnu cenu u roku od najviše 5 – 10 radnih dana po primitku svih potrebnih podataka za izračun.

Koje je očekivano vreme isporuke objekta?

Vreme isporuke se određuje individualno – u zavisnosti od trenutnog obima posla naše kompanije i veličine objekta. Uobičajeno vreme isporuke objekata je od 45 do 60 dana.

Koliko traje garancija i koliki je vek trajanja objekta?

Garantni rok za PVC pokrivač je 5 godina.

Prema našem iskustvu, vek trajanja konstrukcije nije ograničen, jer su komponente konstrukcije pocinkovane i mogu da se bez problema koriste do 30 godina.

Kako se priprema teren?

Teren treba biti što ravniji. Potrebno je nivelisati teren sa maksimalnim padom do 2% po širini i visini. Tunel može da se postavi na nabijeni pesak, lomljeni kamen, asfalt ili beton Potrebna debljina ili nosivost tla zavisi od širine, nosivosti konstrukcije i zahteva kupca.

Koja boja PVC pokrivača se preporučuje?

U većini slučajeva preporučujemo belu transparentnu ceradu na sredini krova, dok je ostatak objekta zelene, sive ili bele boje. Ova kombinacija omogućava dovoljno sunčeve svetlosti u objektu bez dodatnog veštačkog svetla, čime se smanjuju operativni troškovi. Dostupne su i druge kombinacije boja iz asortimana proizvođača.

Da li je moguće na objekt dodati reklamni znak ili logo?

U mogućnosti smo da dodamo oglas (po dogovorenoj ceni), ukoliko nam kupac pravovremeno pošalje reklamni znak ili logo u odgovarajućem digitalnom formatu. Nakon što dobijemo logo i željene dimenzije, izrađujemo nacrt koji zatim prosleđujemo investitoru na potvrdu.

Da li su konstrukcije napravljene od čelika ili aluminijuma?

Sve Arosa Grande konstrukcije su izrađene od čeličnih profila, jer čelik može da izdrži veća opterećenja i ima bolje tehničke karakteristike od aluminijuma kada se koristi u konstrukciji. Čelična konstrukcija je obično toplo pocinkovana ili (na zahtev kupca) obojena. Čelična konstrukcija je najčešće vruće pocinčana ili (na zahtjev kupca) obojana.

Može li se objekat Arosa Grande povezati sa postojećom zgradom ili objektom?

DA, ali u ovom slučaju je potreban poseban proračun i moraju se dostaviti svi podaci o postojećoj građevini.

Da li se Arosa Grande objekti proizvode u Hrvatskoj?

DA, svi Arosa Grande proizvodi proizvedeni su u Hrvatskoj i od materijala sertifikovanog EU porijekla.

Da li je moguće naknadno premestiti objekat na drugu lokaciju?

DA. Cela konstrukcija zavarena je u procesu proizvodnje i spojena vijcima na licu mesta. Struktura se može rastaviti.

Šta učiniti ako se cerada ošteti?

Možemo ih zameniti. Naručitelj snosi sljedeće troškove: demontažu, montažu i završne radove.