Višenamenska skladišta

Naša montažna skladišta su višenamenska i mogu  da se koriste za skladištenje poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala, raznih radnih mašina, uređaja, vozila i druge robe.

Ventilacioni otvor – ide po celoj dužini objekta, zbog čega je maksimalno izbegnuta unutrašnja kondenzacije.
Kvalitetna 680 g/m2 cerada nemačkog proizvođača Mehller
Konstrukcija je dvostruka – izrađena od toplo pocinkovanih cevi koje su ojačane tako da je crna cev fi 54mm/4mm utisnuta u vanjsku pocinkovanu cev fi 60mm/2mm. Poprečna cev je isto tako ojačana. Bočne strane idu u trouglastu rešetku do poprečne cevi što čini snažnu konstrukciju. Konstrukcija se može temeljiti klinovima u zemlju ili asfalt odnosno može da se tipluje u beton.
Klizna vrata – klizna vrata mogu biti postavljena na oba čela ili ih prema potrebama kupca, ugrađujemo i na bočne strane objekta. Konstruktivno, vrata su izvedena kao viseća klizna vrata a veličina otvora vrata, ovisna je o širini objekta, tj. veličina otvora vrata može biti polovica širine objekta, visina kliznih vrata, jednaka je visini poprečne grede objekta.
Ulazna vrata sa ključaonicom (mala vrata za jednu osobu) - služe za pojedinačni ulaz ljudi, tako da se velika klizna vrata ne moraju otvarati, a istovremeno se mogu zaključati. Mogu se napraviti bilo gde u zgradi i veličine su 1 x 2 m.

Prednosti

Kratak rok isporuke, brza montaža i dug vek trajanja objekta.

Mogućnost proširenja u skladu sa rastućim zahtevima za prostorom skladišnog kapaciteta.

Arosa Grande je sinonim za visokokvalitetne, trajne proizvode. Tuneli za seno su napravljeni od pocinkovanog čelika presvučenog visokokvalitetnom poliesterskom tkaninom.

Naša višenamenska skladišta također su otporna na velika opterećenja vetrom i snegom.

Inovativno rešenje protiv kondenzacije – ventilacioni otvor po celoj dužini objekta.

Arosa Grande na objekte za skladištenje po celoj dužini objekta postavlja ventilacioni otvor tako da se maksimalno izbegava pojava unutrašnje kondenzacije.

Skladišta su također izrađena kao dvostruka metalna konstrukcija na način da su bočne spoljne strane ojačane, odnosno cev ø 54 mm/4 mm je utisnuta u spoljnu pocinkovanu cev ø 60 mm/2 mm, što našim skladištima daje izuzetnu čvrstoću.

Uz klizna vrata na oba čela prema potrebama kupca ugrađujemo i bočna klizna vrata kao i mala vrata za ulaz ljudi.

Česta pitanja

Kolika je cena Arosa Grande objekata po m2?

Kolika je cena Arosa Grande objekata po m2? Budući da je svaki objekt specifičan i prilagođen željama kupca, opći cenik nažalost nije dostupan. Prodajni tim izrađuje ponudu ili daje informativnu cenu u roku od najviše 5 – 10 radnih dana po primitku svih potrebnih podataka za izračun.

Koje je očekivano vreme isporuke objekta?

Vreme isporuke se određuje individualno – u zavisnosti od trenutnog obima posla naše kompanije i veličine objekta. Uobičajeno vreme isporuke objekata je od 45 do 60 dana.

Koliko traje garancija i koliki je vek trajanja objekta?

Garantni rok za PVC pokrivač je 5 godina.

Prema našem iskustvu, vek trajanja konstrukcije nije ograničen, jer su komponente konstrukcije pocinkovane i mogu da se bez problema koriste do 30 godina.

Kako se priprema teren?

Teren treba biti što ravniji. Potrebno je nivelisati teren sa maksimalnim padom do 2% po širini i visini. Tunel može da se postavi na nabijeni pesak, lomljeni kamen, asfalt ili beton Potrebna debljina ili nosivost tla zavisi od širine, nosivosti konstrukcije i zahteva kupca.

Koja boja PVC pokrivača se preporučuje?

U većini slučajeva preporučujemo belu transparentnu ceradu na sredini krova, dok je ostatak objekta zelene, sive ili bele boje. Ova kombinacija omogućava dovoljno sunčeve svetlosti u objektu bez dodatnog veštačkog svetla, čime se smanjuju operativni troškovi. Dostupne su i druge kombinacije boja iz asortimana proizvođača.

Da li je moguće na objekt dodati reklamni znak ili logo?

U mogućnosti smo da dodamo oglas (po dogovorenoj ceni), ukoliko nam kupac pravovremeno pošalje reklamni znak ili logo u odgovarajućem digitalnom formatu. Nakon što dobijemo logo i željene dimenzije, izrađujemo nacrt koji zatim prosleđujemo investitoru na potvrdu.

Da li su konstrukcije napravljene od čelika ili aluminijuma?

Sve Arosa Grande konstrukcije su izrađene od čeličnih profila, jer čelik može da izdrži veća opterećenja i ima bolje tehničke karakteristike od aluminijuma kada se koristi u konstrukciji. Čelična konstrukcija je obično toplo pocinkovana ili (na zahtev kupca) obojena. Čelična konstrukcija je najčešće vruće pocinčana ili (na zahtjev kupca) obojana.

Može li se objekat Arosa Grande povezati sa postojećom zgradom ili objektom?

DA, ali u ovom slučaju je potreban poseban proračun i moraju se dostaviti svi podaci o postojećoj građevini.

Da li se Arosa Grande objekti proizvode u Hrvatskoj?

DA, svi Arosa Grande proizvodi proizvedeni su u Hrvatskoj i od materijala sertifikovanog EU porijekla.

Da li je moguće naknadno premestiti objekat na drugu lokaciju?

DA. Cela konstrukcija zavarena je u procesu proizvodnje i spojena vijcima na licu mesta. Struktura se može rastaviti.

Šta učiniti ako se cerada ošteti?

Možemo ih zameniti. Naručitelj snosi sljedeće troškove: demontažu, montažu i završne radove.