Naše montážne skladiská sú viacúčelové, takže ich možno používať na odloženie poľnohospodárskych strojov, reprodukčného materiálu, rôzneho pracovného náradia, zariadení, vozidiel a tovaru.
Arosa Grande vybavuje svoje skladovacie objekty odvzdušňovacím vedením po celej dĺžke objektu, aby sa maximálne predišlo možnosti vnútornej kondenzácie.
Skladiská sa tiež vyrábajú v dvojitej kovovej konštrukcii tak, že sú bočné vonkajšie strany vystužené, respektíve že je rúrka ø 54mm/4mm vsadená do vonkajšej pozinkovanej rúrky s ø 60mm/2mm, čo umožňuje dosiahnuť našim skladiskám výnimočnú pevnosť. Popri posuvných dverách na oboch čelách tunela má zákazník možnosť objednať si aj bočné posuvné dvere a malé dvere pre prechádzanie osôb.

Staje i poljske nadstrešnice za stoku
Odvzdušňovacie vedenie sa nachádza po celej dĺžke objektu, aby sa maximálne predišlo možnosti vnútornej kondenzácie.
Konštrukcia je dvojitá – vyrobená z pozinkovaných zvarovaných rúrok, vystužených tak, že je rúrka ø 54mm/4mm vsadená do vonkajšej pozinkovanej rúrky s ø 60mm/2mm. Priečna výstuž je tiež spevnená. Bočné strany sú zhotovené trojuholníkovými mriežkami zapustenými do priečnej výstuže, čo celú konštrukciu dodatočne posilňuje. Upevnenie môže byť riešené klinmi zabitými do zeme, či ukotvením do asfaltu alebo betónu.
Posuvné dvere – možno ich umiestniť na obe čelné strany tunela, podľa potrieb zákazníka, ako aj na bočných stranách objektu. Konstrukčne sú dvere koncipované ako visuté posuvné dvere, ktorých veľkosť závisí od veľkosti objektu, t.j. môžu mať rozmery polovice šírky objektu, a výška posuvných dverí môže dosiahnuť výšku priečnej výstuže objektu.
Vstupné dvere s kľúčovou dierkou (malé dvere pre prechod osôb) – slúžia pre potreby prechádzania osôb, aby sa nemuseli otvárať veľké posuvné dvere, a zároveň sa dajú aj zamykať. Dajú sa objednať kdekoľvek v rámci objektu a ich dimenzie sú 1 x 2 m.
Kvalitná plachtovina 680 g/m2 renomovanej nemeckej značky Mehller.

Konstrukcija (kliknite za veću sliku)

Konstrukcija (kliknite za veću sliku)

Odzračnik (kliknite za veću sliku)

Odzračnik (kliknite za veću sliku)

Urobte si virtuálnu prechádzku.


Vyžiadajte si nezáväznú ponuku prostredníctvom kontaktného formulára!