Spoločnosť Arosa Grande d.o.o. bola založená v roku 2008 a pýši sa označením CHORVÁTSKY VÝROBOK. Hlavným segmentom v portfóliu spoločnosti je výroba tunelov na uskladnenie balov sena a poľnohospodárskych strojov, viaúčelových skladísk, prístreškov na uloženie a sušenie dreva a stajní a poľných prístreškov pre dobytok.
Skonštruovali sme aj prvý chorvátsky tunel na uskladnenie balov sena a poľnohospodárskych strojov, ktorý sa svojou kvalitou a dostupnou cenou presadil na domácom trhu ako aj na trhu okolitých krajín.
Naším najpredávanejším výrobkom sú viacúčelové skladiská, ktoré nachádzajú využitie v poľnohospodárstve, obchode, remeslách aj v priemysle. Prístrešky na uloženie a sušenie dreva nachádzajú využitie v drevospracujúcom priemysle, kde sa stali neodmysliteľnou súčasťou procesu uchovávania a skladovania drevnej hmoty a drevárenských výrobkov. Stajne a poľné prístrešky pre dobytok sú ďalším z rady výrobkov ponúkajúcich optimalizované riešenia v poľnohospodárstve, predovšetkým pri chove dobytka.
Do činnosti našej spoločnosti je od začiatku zapojený veľký počet odborníkov: magistrov a inžinierov agronómie, chemických inžinierov i stavebných inžinierov, ktorých entuziazmus a profesionalita prispeli vo veľkej miere k rozvoju našej spoločnosti.
Spoločnosť Arosa Grande d.o.o. sa teší uznaniu znalcov a obľube u zákazníkov, ktorý nešetrie svojimi pozitívnymi reakciami na adresu kvality a funkčnosti našich výrobkov.

Reportaža sajam Gudovac

Reportaža – Zaštitne zavjese

Promo video

Arosa Grande získala cenu HUP za rok 2018 v kategórii malých podnikov pre projekt sena a tunela na baldachýn a prefabrikované zariadenia v poľnohospodárstve a dreve. Pri použití tunelových prístreškov je seno skladované a skladované prirodzeným spôsobom, takže nie sú potrebné plastové fólie, ktoré vietor fúka cez polia a ako také znečisťujú životné prostredie, a seno je vysokej kvality, takže výživa hospodárskych zvierat si vyžaduje menej prísad, čo zvyšuje kvalitu a množstvo mlieka.