Присуството на Ароса Гранде д.о.о. на најголемиот земјоделски саем во регионот побуди голем интерес за нашите производи, како кај клиентите во регионот така и во околните земји (Италија, Унгарија, Романија и Бугарија).

Во текот на сите 6 дена на нашиот изложбен простор беа разменети прашања и интерес за отворање компанија во Република Србија.

Посетата на Хрватската стопанска комора со канцеларија во Белград и Хрватската телевизија во Војводина сведочат дека Ароса Гранде е препознаена како бренд во својата производна програма.