повеќенаменски магацини

Нашите монтажни складишта се повеќенаменски и можат да се користат за складирање на земјоделска механизација, репроматеријали, разни работни машини, уреди, возила и друга стока.

Лизгачка врата – лизгачката врата може да се постави на двете чела или, според потребите на клиентот, ги вградуваме и на бочните страни на објектот. Конструкциски, вратата е изведена како висечка лизгачка врата, а големината на отворот на вратата зависи од ширината на објектот, т.е. големината на отворот на вратата може да биде половина од ширината на објектот, висината на лизгачката врата е еднаква на висината на попречната греда на објектот.
Конструкцијата е дупла – изработена од топло поцинкувани цевки кои се зајакнати така што црната цевка фи 54мм/4мм е втисната во надворешната поцинкувана цевка фи 60мм/2мм. И попречната цевка е зајакната. Бочните страни влегуваат во триаголна решетка до попречната цевка што создава силна конструкција. Конструкцијата може да се темели со клинови во земја, односно асфалт или се типла во бетон.
Квалитетна церада од 680 г/м2 од германскиот производител Мелер
Отвор за вентилација по целата должина на објектот, со што максимално се избегнува внатрешна кондензација.
Влезна врата со клучалка (мала врата за едно лице) – служи за влез на едно лице, за да не мора да се отвора големата лизгачка врата, а може и да се заклучува. Може да се направи каде било на објектот и е со големина 1 x 2 м.

Предности

Кратко време на испорака, брза монтажа и долг работен век на објектот.

Можност за проширување во согласност со барањата за простор за складирање.

Ароса Гранде е синоним за висококвалитетни, трајни производи. Тунелите за сено се изработени од поцикнуван челик преслечен со висококвалитетна полиестерска ткаенина.

Нашите повеќенаменски складишта се и отпорни на силен ветер и снег.

Иновативно решение против кондензација – отвор за вентилација по целата должина на објектот.

Ароса Гранде на објектите за складирање поставува отвор за вентилација по целата должина на складиштето, со што максимално спречува внатрешна кондензација.

И складиштата се изведени во дупла метална конструкција на тој начин што бочните надворешни страни се зајакнати, односно цевката ø 54 мм/4 мм е втисната во надворешната поцинкувана цевка ø 60 мм/2 мм, што на нашите складишта им дава исклучителна цврстина.
Покрај лизгачките врати на двете чела, според потребите на клиентот, вградуваме и бочна лизгачка врата, како и мала врата за влез на луѓе.

di.

Најчесто поставувани прашања

Која е цената на објектите на Ароса Гранде по м2?

Цената на метар квадратен зависи од видот и површината. Бидејќи секој објект е специфичен и приспособен на желбите на купувачот, за жал, општ ценовник не е достапен. Продажниот тим подготвува понуда или дава информативна цена во рок од максимум 5-10 работни дена по добивањето на сите потребни податоци за пресметката.

Кое е очекуваното време на испорака на објектот?

Времето на испорака се одредува поединечно – во зависност од моменталниот обем на работа на нашата компанија и големината на објектот. Вообичаеното време за испорака на објектите е од 45 до 60 дена.

Колку трае гаранцијата и животниот век на објектот?

Гарантниот рок за ПВЦ покривката е 5 години.

Според нашето искуство, животниот век на конструкцијата не е ограничен, бидејќи компонентите на конструкцијата се поцинкувани и може да се користат до 30 години без проблеми.

Како се подготвува теренот?

Теренот треба да биде што порамен. Потребна е нивелација на теренот со максимален пад до 2% во ширина и висина. Тунелот може да се постави на набиен песок, кршен камен, асфалт или бетон. Потребната дебелина односно носивост на почвата зависи од ширината, носивоста на конструкцијата и барањата на купувачот.

Која боја на ПВЦ покривка се препорачува?

Во повеќето случаи, препорачуваме бела проѕирна церада во средината на покривот, додека останатиот дел од објектот е зелен, сив или бел. Оваа комбинација овозможува доволно сончева светлина во објектот без дополнителна вештачка светлина, а со тоа ги намалува оперативните трошоци. Достапни се и други комбинации на бои од палетата на производителот.

Дали е можно на објектот да се додаде рекламен знак или лого?

Можеме да додадеме оглас (по договорена цена), доколку клиентот благовремено ни испрати рекламен знак или лого во соодветен дигитален формат. Откако ќе го добиеме логото и саканите димензии, изработуваме нацрт кој потоа го проследуваме до инвеститорот за потврда.

Дали конструкциите се изработени од челик или алуминиум?

Сите конструкции на Ароса Гранде се направени од челични профили, бидејќи челикот може да издржи поголеми оптоварувања и има подобри технички својства од алуминиумот кога се користи во градежништвото. Челичната конструкција најчесто е топло поцинкувана или (на барање на клиентот) обоена.

Може ли објектот на Ароса Гранде да се спои со постоечка зграда или објект?

ДА, но во овој случај потребна е посебна пресметка, и мора да се достават сите податоци за постоечката зграда.

Дали објектите на Ароса Гранде се произведуваат во Хрватска?

ДА, сите производи на Ароса Гранде се произведени во Хрватска и од материјали со сертифицирано потекло од ЕУ.

Дали е можно накнадно да се премести објектот на друга локација?

ДА. Целата конструкција е заварена во производниот процес и е составена со шрафови на лице место. Структурата може да се расклопи.

Што да направите ако церадата е оштетена?

Можеме да ја замениме. Нарачателот ги сноси следните трошоци: демонтажа, монтажа и завршни работи.