За нас

Мисија

Користејќи го искуството и знаењето на нашите вработени и постојаното инвестирање во квалитетот, да станеме водечки регионален понудувач во областа на давање комплетни решенија во областа на индустријата, земјоделството, дрвната индустрија и индустријата со широка примена.

Визија

Нашата цел е континуиран раст на квалитетот и да станеме прв избор за давање услуги на комплетни решенија во областа на индустријата, земјоделството, дрвната индустрија и индустријата со широка примена.

Зошто да изберете Ароса Гранде?

18 години искуство

Преку 1200 успешно завршени проекти

Искуствата на задоволните клиенти ја потврдуваат нашата докажана стручност, квалитет и прифатлива цена.

Со клиентите градиме долгорочно партнерство засновано на доверба и почит.

Се прилагодуваме на индивидуалните потреби на секој клиент.

Советуваме при пронаоѓањето оптимални решенија за Вашата деловна ситуација.

Успешно соработуваме со клиенти од цела Хрватска, како и на пазарот во Словенија, Босна и Херцеговина, Австрија и Италија.

За нас клиентот е секогаш на прво место. Сите договорени работи ги завршуваме навреме, без скриени трошоци.

Гарантираме квалитет на сите услуги што ги обезбедуваме за Вас.

Ароса Гранде ја освои наградата ХУП за 2018 година во категоријата мали компании за проектот Тунелски натстрешници за сено и монтажни објекти во земјоделството и дрвната индустрија. Со употреба на тунелски натстрешници сеното се складира и конзервира на природен начин, и нема потреба од пластични фолии кои ветерот ги разнесува низ полињата и ја загадува околината, а сеното е со висок квалитет, така што потребни се помалку додатоци во исхраната на добитокот, со што се зголемува квалитетот и количината на млекото.

Најчесто поставувани прашања

Која е цената на објектите на Ароса Гранде по м2?

Цената на метар квадратен зависи од видот и површината. Бидејќи секој објект е специфичен и приспособен на желбите на купувачот, за жал, општ ценовник не е достапен. Продажниот тим подготвува понуда или дава информативна цена во рок од максимум 5-10 работни дена по добивањето на сите потребни податоци за пресметката.

Кое е очекуваното време на испорака на објектот?

Времето на испорака се одредува поединечно – во зависност од моменталниот обем на работа на нашата компанија и големината на објектот. Вообичаеното време за испорака на објектите е од 45 до 60 дена.

Колку трае гаранцијата и животниот век на објектот?

Гарантниот рок за ПВЦ покривката е 5 години.

Според нашето искуство, животниот век на конструкцијата не е ограничен, бидејќи компонентите на конструкцијата се поцинкувани и може да се користат до 30 години без проблеми.

Како се подготвува теренот?

Теренот треба да биде што порамен. Потребна е нивелација на теренот со максимален пад до 2% во ширина и висина. Тунелот може да се постави на набиен песок, кршен камен, асфалт или бетон. Потребната дебелина односно носивост на почвата зависи од ширината, носивоста на конструкцијата и барањата на купувачот.

Која боја на ПВЦ покривка се препорачува?

Во повеќето случаи, препорачуваме бела проѕирна церада во средината на покривот, додека останатиот дел од објектот е зелен, сив или бел. Оваа комбинација овозможува доволно сончева светлина во објектот без дополнителна вештачка светлина, а со тоа ги намалува оперативните трошоци. Достапни се и други комбинации на бои од палетата на производителот.

Дали е можно на објектот да се додаде рекламен знак или лого?

Можеме да додадеме оглас (по договорена цена), доколку клиентот благовремено ни испрати рекламен знак или лого во соодветен дигитален формат. Откако ќе го добиеме логото и саканите димензии, изработуваме нацрт кој потоа го проследуваме до инвеститорот за потврда.

Дали конструкциите се изработени од челик или алуминиум?

Сите конструкции на Ароса Гранде се направени од челични профили, бидејќи челикот може да издржи поголеми оптоварувања и има подобри технички својства од алуминиумот кога се користи во градежништвото. Челичната конструкција најчесто е топло поцинкувана или (на барање на клиентот) обоена.

Може ли објектот на Ароса Гранде да се спои со постоечка зграда или објект?

ДА, но во овој случај потребна е посебна пресметка, и мора да се достават сите податоци за постоечката зграда.

Дали објектите на Ароса Гранде се произведуваат во Хрватска?

ДА, сите производи на Ароса Гранде се произведени во Хрватска и од материјали со сертифицирано потекло од ЕУ.

Дали е можно накнадно да се премести објектот на друга локација?

ДА. Целата конструкција е заварена во производниот процес и е составена со шрафови на лице место. Структурата може да се расклопи.

Што да направите ако церадата е оштетена?

Можеме да ја замениме. Нарачателот ги сноси следните трошоци: демонтажа, монтажа и завршни работи.