Poljske staje - Objekti za uzgoj i držanje goveda

Poljske staje - Objekti za uzgoj i držanje goveda 225

Poljska staja (slika 1)

Funkcionalni objekti za uzgoj i držanje preživača mogu biti načinjeni jednostavno i jeftino.

U našem proizvodnom programu nudimo mogućnost izvedbe objekata za mlađe kategorije goveda (telad i junad) kojima isti služe kao nadstrešnice, uz pašnjake. Objekti se dizajniraju i grade prema pojedinom slučaju
i potrebi. Služe za zaštitu teladi i junadi od vremenskih nepogoda, ali i kao mjesta za hranidbu i napajanje, te s time u vezi prikupljanje vrlo kvalitetnog stajskog gnoja, posebice u pašnjačkim sustavima držanja blaga.

U sustavu krava-tele, ali i kod uzgoja mlađih kategorija goveda za rasplod.

Objekti se mogu raditi neograničene duljine, te maksimalne širine 16 metara te visine 4 metra. Pokrov je cerada (680g/m2).

Objekt te namjene izgradili smo na imanju STRAPAČ Željka iz Vetova kod Požege.

Presjek hranidbenog stola

Presjek hranidbenog stola 226

Galerija slika

 • Galerija slika 424
 • Galerija slika 425
 • Galerija slika 426
 • Galerija slika 427
 • Galerija slika 228
 • Galerija slika 229
 • Galerija slika 230
 • Galerija slika 231
 • Galerija slika 232
 • Galerija slika 233
 • Galerija slika 234
 • Galerija slika 235
 • Galerija slika 236
 • Galerija slika 237
 • Galerija slika 238
 • Galerija slika 239
 • Galerija slika 240
 • Galerija slika 241
 • Galerija slika 242
 • Galerija slika 243
 • Galerija slika 244
 • Galerija slika 245
 • Galerija slika 246
 • Galerija slika 267
 • Galerija slika 268
 • Galerija slika 269
 • Galerija slika 270
 • Galerija slika 274
 • Galerija slika 275
 • Galerija slika 276
 • Galerija slika 277
 • Galerija slika 278
 • Galerija slika 279
 • Galerija slika 280
 • Galerija slika 415
 • Galerija slika 416
 • Galerija slika 417
 • Galerija slika 418
 • Galerija slika 419
 • Galerija slika 420
 • Galerija slika 421
 • Galerija slika 422
 • Galerija slika 423

Primjer montaže poljske staje

 • Primjer montaže poljske staje 330
 • Primjer montaže poljske staje 331
 • Primjer montaže poljske staje 332
 • Primjer montaže poljske staje 333
 • Primjer montaže poljske staje 334
 • Primjer montaže poljske staje 335
 • Primjer montaže poljske staje 336
 • Primjer montaže poljske staje 337
 • Primjer montaže poljske staje 338
 • Primjer montaže poljske staje 339
 • Primjer montaže poljske staje 340
 • Primjer montaže poljske staje 341
 • Primjer montaže poljske staje 342
 • Primjer montaže poljske staje 343
 • Primjer montaže poljske staje 344
 • Primjer montaže poljske staje 345
 • Primjer montaže poljske staje 346
 • Primjer montaže poljske staje 347
 • Primjer montaže poljske staje 348
 • Primjer montaže poljske staje 349
 • Primjer montaže poljske staje 350
 • Primjer montaže poljske staje 351
 • Primjer montaže poljske staje 352
 • Primjer montaže poljske staje 353
 • Primjer montaže poljske staje 354
 • Primjer montaže poljske staje 355
 • Primjer montaže poljske staje 356
 • Primjer montaže poljske staje 357
 • Primjer montaže poljske staje 358
 • Primjer montaže poljske staje 359
 • Primjer montaže poljske staje 360
 • Primjer montaže poljske staje 361
 • Primjer montaže poljske staje 362
 • Primjer montaže poljske staje 363
 • Primjer montaže poljske staje 364
 • Primjer montaže poljske staje 365
 • Primjer montaže poljske staje 366
 • Primjer montaže poljske staje 367
 • Primjer montaže poljske staje 368
 • Primjer montaže poljske staje 369

Izrada zaštite za ceradu od dasaka

 • Izrada zaštite za ceradu od dasaka 318
 • Izrada zaštite za ceradu od dasaka 319
 • Izrada zaštite za ceradu od dasaka 320

Zbog zaštite cerade kod poljskih staja ili štala od udaraca goveda moguće je izraditi zaštitu za ceradu od dasaka.Hrvatski proizvod
Hrvatski proizvod

Pitanja i prijedlozi

Za sva pitanja i prijedloge možete nas kontaktirati putem kontakt forme ispod:


Adresa ureda:

Arosa Grande d.o.o., Dragutina Mitića 7/II, 10361 Sesvetski Kraljevac


Adresa sjedišta

Arosa Grande d.o.o., Talani 60, 10000 Zagreb


Tel: 092/218 90 80

Tel: 091/218 90 80

Fax: 01/3738 305

E-Mail: ivan.djodj@gmail.com